За нас

“ЕРГО КОНСУЛТ” ЕООД

"ЕРГО КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Ямбол е регистрирано от ЯОС с решение 1646 от 28.07.2005 год. с основен предмет на дейност – сертифициране на сгради за енергийна ефективност, оценяване и обследване на енергийната ефективност на енергийни потребители и извършване на други енергоефективни услуги; битова и промишлена топлотехника, газификация


За извършване на дейностите посочени в закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за енергийната ефективност фирмата разполага със сертификати за акредитация и е вписана в публичните регистри на Агенцията по енергийна ефективност, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Камарата на строителите в България.

Другото направление, по което се работи във фирмата е обследване на сгради за енергийна ефективност и тяхното сертифициране.
 

Сертификати


Референция - Суперстрой-Инженеринг ЕООД


Референция - ABC инженеринг-Н ООД