Изпълнени обекти

Изпълнени обекти

За почти двадесетгодишния си период на дейност фирмата е работила на множество обекти, по важните от които са:

 1. Захранващ газопровод Ф 89 мм на варова пещ на завод “Калцит” АД, гр. Асеновград
 2. Основен ремонт на отоплителна система /подмяна на отоплителни радиатори и котел/ в СОУ “Кирил и Методий” гр. Тополовград
 3. Монтаж на парокотелна централа с ХВО и горивно стопанство в “Роза Етерна” ООД с. Ясеново, община Казанлък – реализиран проект по програма “САПАРД”
 4. Газификация на хотел “Санта Марина” с. Черноморец, община Бургас
 5. Газификация на хотел “Атлантик” гр. Бургас, с промяна на горивното стопанство от нафтово на газонафтово.
 6. Газификация на 3 броя новостроящи се жилищни сгради с общо 50 бр. апартаменти на фирма “ИНКОМ” ООД, гр. Ямбол
 7. Газификация на новострояща се жилищна сграда с общо 42 апартамента на фирма “РИКОМ” ЕАД, гр. Ямбол
 8. Изграждане на инфрачервено отопление с газови нискоинтензивни излъчватели в промишлените цехове на завод “КАПРОНИ” гр. Казанлък
 9. Монтаж на нафтов котел и изграждане на отоплителна система в цех на завод “Калибровани стомани” ЕАД гр. Ямбол
 10. Изграждане на отоплителни системи с газови котли; газови конвектори и газови бойлери на над 50 броя битови консуматори в гр. Ямбол
 11. Изграждане на отоплителни системи на твърдо гориво в новозакупени имоти по селата от английски граждани
 12. Газификация на новострояща се многоетажна жилищна сграда в гр. Сливен на фирма “Строй консулт” ЕАД
 13. Газификация на супермаркет “Славекс” гр. Ямбол
 14. Газификация на “Технополис” гр.Ямбол
 15. Газификация на пункт за технически прегледи на КАТ-Ямбол
 16. Газификация на столова на “Язаки-България” ЕООД, гр.Ямбол
 17. Газификация на цеховете на шивашка фабрика “Дебитекс” гр. Ямбол
 18. Монтаж на парен котел ПКМ-12 в парова централа на “ВИН.С.ИНДУСТРИЙС” ООД с. Церковски
 19. Изграждане на инфрачервено отопление на завод за автомобилно оборудване “Язаки-България” ЕООД, гр.Ямбол – пилотен проект
 20. Изграждане на  инсталация за сгъстен въздух на завод за автомобилно оборудване “Язаки-България” ЕООД, гр.Ямбол
 21. Изграждане на спринклерна инсталация на завод за автомобилно оборудване “Язаки-България” ЕООД, гр.Ямбол
 22. Изграждане на инфрачервено отопление с газови нискоинтензивни излъчватели в промишлените цехове на завод “Елхим Искра” гр. Пазарджик
 23. Газификация на сушилня за билки в гр. Карнобат
 24. Изграждане на инфрачервено отопление с газови нискоинтензивни излъчватели в производствен  цех на фирма  “Микрос компютърс-Аврамов и сие” гр. София
 25. Доставка и монтаж на водогрейни котли и локална отоплителна инсталация в ДГ “Биляна” Ямбол
 26. Изграждане на газова отоплителна инсталация на търговски обект – гр.Сливен
 27. Изграждане на газова инсталация за технологични нужди на природен газ в Леярен цех на завод “Капрони” гр. Казанлък
 28. Площадков и вътрешно цехов газопровод на завод за алуминиева дограма на “Туна алуминиум” ООД, гр.Елхово
 29. Захранващ, площадков и вътрешно цехови газопроводи на завод за алуминиева дограма на “Алтест” ЕООД, гр.Бургас
 30. 29.Направа, доставка и монтаж на климатична вентилация на фондохранилище и конферентна зала в РИМ гр.Пазарджик
 31. Доставка и монтаж на системи за автоматичен контрол на отоплението в три детски градини и три училища на територията на община Ямбол
 32. Изпълнение на СМР по проект “Обединено детско заведение и здравно-образователен център кв.Надежда – гр.Сливен
 33. Площадков газопровод до инсталация за смилане на петролен кокс” в “Калцит” АД гр.Асеновград
 34. Основни ремонти на водогрейни котли в детски градини, училища и обществено административни сгради в общините Ямбол, Елхово, Котел, Асеновград
 35. Доставка и монтаж на отоплителна, газова и слънчева инсталация в ДЯ “Мечо пух” гр.Ямбол
 36. Подмяна на котел, ремонт на котелна инсталация и котелно на ОУ “Христо Смирненски” гр.Ямбол
 37. Площадков газопровод на “Вакуум ел.систем” ООД гр.Ямбол
 38. Основен ремонт на отоплителна инсталация в ОУ “ Св.Паисий Хилендарски” с. Роза, общ. Тунджа
 39. Изграждане на отоплителна инсталация и главна хоризонтална восопроводна мрежа за топла и студена вода в сутерен на ДГ №50 гр. София
 40. Подмяна на аварирал топлопровод в ОУ “Димчо Дебелянов” гр. Ямбол
 41. Изграждане на отоплителна инсталация в център за обществена подкрепа и дневен център за подкрепа на деца с множествени увреждания  и техните семейства в гр. Сливен
 42. Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация в ДГ “Пролет” гр. Ямбол
 43. Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на отоплителна, охладителна, вентилационна, слънчева и газова инсталация на спортен комплекс “Асеновец” гр. Сливен
 44. Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови котли в сградата на ОУ “Любен Каравелов” гр. ЯмболЗа почти двадесетгодишния си период на дейност фирмата е работила на множество обекти, по важните от които са:
 45. Захранващ газопровод Ф 89 мм на варова пещ на завод “Калцит” АД, гр. Асеновград
 46. Основен ремонт на отоплителна система /подмяна на отоплителни радиатори и котел/ в СОУ “Кирил и Методий” гр. Тополовград
 47. Монтаж на парокотелна централа с ХВО и горивно стопанство в “Роза Етерна” ООД с. Ясеново, община Казанлък – реализиран проект по програма “САПАРД”
 48. Газификация на хотел “Санта Марина” с. Черноморец, община Бургас
 49. Газификация на хотел “Атлантик” гр. Бургас, с промяна на горивното стопанство от нафтово на газонафтово.
 50. Газификация на 3 броя новостроящи се жилищни сгради с общо 50 бр. апартаменти на фирма “ИНКОМ” ООД, гр. Ямбол
 51. Газификация на новострояща се жилищна сграда с общо 42 апартамента на фирма “РИКОМ” ЕАД, гр. Ямбол
 52. Изграждане на инфрачервено отопление с газови нискоинтензивни излъчватели в промишлените цехове на завод “КАПРОНИ” гр. Казанлък
 53. Монтаж на нафтов котел и изграждане на отоплителна система в цех на завод “Калибровани стомани” ЕАД гр. Ямбол
 54. Изграждане на отоплителни системи с газови котли; газови конвектори и газови бойлери на над 50 броя битови консуматори в гр. Ямбол
 55. Изграждане на отоплителни системи на твърдо гориво в новозакупени имоти по селата от английски граждани
 56. Газификация на новострояща се многоетажна жилищна сграда в гр. Сливен на фирма “Строй консулт” ЕАД
 57. Газификация на супермаркет “Славекс” гр. Ямбол
 58. Газификация на “Технополис” гр.Ямбол
 59. Газификация на пункт за технически прегледи на КАТ-Ямбол
 60. Газификация на столова на “Язаки-България” ЕООД, гр.Ямбол
 61. Газификация на цеховете на шивашка фабрика “Дебитекс” гр. Ямбол
 62. Монтаж на парен котел ПКМ-12 в парова централа на “ВИН.С.ИНДУСТРИЙС” ООД с. Церковски
 63. Изграждане на инфрачервено отопление на завод за автомобилно оборудване “Язаки-България” ЕООД, гр.Ямбол – пилотен проект
 64. Изграждане на  инсталация за сгъстен въздух на завод за автомобилно оборудване “Язаки-България” ЕООД, гр.Ямбол
 65. Изграждане на спринклерна инсталация на завод за автомобилно оборудване “Язаки-България” ЕООД, гр.Ямбол
 66. Изграждане на инфрачервено отопление с газови нискоинтензивни излъчватели в промишлените цехове на завод “Елхим Искра” гр. Пазарджик
 67. Газификация на сушилня за билки в гр. Карнобат
 68. Изграждане на инфрачервено отопление с газови нискоинтензивни излъчватели в производствен  цех на фирма  “Микрос компютърс-Аврамов и сие” гр. София
 69. Доставка и монтаж на водогрейни котли и локална отоплителна инсталация в ДГ “Биляна” Ямбол
 70. Изграждане на газова отоплителна инсталация на търговски обект – гр.Сливен
 71. Изграждане на газова инсталация за технологични нужди на природен газ в Леярен цех на завод “Капрони” гр. Казанлък
 72. Площадков и вътрешно цехов газопровод на завод за алуминиева дограма на “Туна алуминиум” ООД, гр.Елхово
 73. Захранващ, площадков и вътрешно цехови газопроводи на завод за алуминиева дограма на “Алтест” ЕООД, гр.Бургас
 74. 29.Направа, доставка и монтаж на климатична вентилация на фондохранилище и конферентна зала в РИМ гр.Пазарджик
 75. Доставка и монтаж на системи за автоматичен контрол на отоплението в три детски градини и три училища на територията на община Ямбол
 76. Изпълнение на СМР по проект “Обединено детско заведение и здравно-образователен център кв.Надежда – гр.Сливен
 77. Площадков газопровод до инсталация за смилане на петролен кокс” в “Калцит” АД гр.Асеновград
 78. Основни ремонти на водогрейни котли в детски градини, училища и обществено административни сгради в общините Ямбол, Елхово, Котел, Асеновград
 79. Доставка и монтаж на отоплителна, газова и слънчева инсталация в ДЯ “Мечо пух” гр.Ямбол
 80. Подмяна на котел, ремонт на котелна инсталация и котелно на ОУ “Христо Смирненски” гр.Ямбол
 81. Площадков газопровод на “Вакуум ел.систем” ООД гр.Ямбол
 82. Основен ремонт на отоплителна инсталация в ОУ “ Св.Паисий Хилендарски” с. Роза, общ. Тунджа
 83. Изграждане на отоплителна инсталация и главна хоризонтална восопроводна мрежа за топла и студена вода в сутерен на ДГ №50 гр. София
 84. Подмяна на аварирал топлопровод в ОУ “Димчо Дебелянов” гр. Ямбол
 85. Изграждане на отоплителна инсталация в център за обществена подкрепа и дневен център за подкрепа на деца с множествени увреждания  и техните семейства в гр. Сливен
 86. Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация в ДГ “Пролет” гр. Ямбол
 87. Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на отоплителна, охладителна, вентилационна, слънчева и газова инсталация на спортен комплекс “Асеновец” гр. Сливен
 88. Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови котли в сградата на ОУ “Любен Каравелов” гр. Ямбол
Другото направление по което се работи във фирмата е: Обследване на сгради за енергийна ефективност и тяхното сертифициране.
Обследвани са училища и бизнес център в общините Елхово, Ямбол, Стралджа, Карлово, Котел и София град.
 

Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен

Обект: Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен
Възложител: Община Сливен


Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни газови котли в сградата на ОУ "Любен Каравелов"

Обект: Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни газови котли в сградата на ОУ "Любен Каравелов" - град Ямбол
Възложител: Община Ямбол 


Термопомпа - село Големо Бучино

2 броя каскадно свързани термопомпи с марка VIESSMANN Vitocal 100 в село Големо Бучино, област Перник.


Сушилня за дървесина и котелно

Обект: Сушилня за дървесина и котелно в УПИ I-1616, кв. 112, Промишлена зона, гр. Твърдица
Възложител "Вастон-БВ" ЕООД